12345678

AKTUALNOŚCI

W czwartek, 15 grudnia br., samorządowcy Gminy Miejskiej Świdnik oraz mieszkańcy wzięli udział w spacerze studyjnym i konsultacjach społecznych w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Świdniku. Na spotkaniu zainteresowani zastali poinformowani o aktualnych założeniach dotyczących prowadzenia rewitalizacji, zaprezentowano zdelimitowane obszary zdegradowane oraz wyjaśniono w jaki sposób należy zgłaszać projekty do programu rewitalizacji.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 45 osób.

Zebrane uwagi i opinie będą podstawą działań przy planowaniu rewitalizacji w Świdniku.

Program dnia obejmował:

10.00 – 13.00 plenerowe spotkanie informacyjne (plac Konstytucji 3 maja)

11.00 – 13.00 otwarte spotkanie konsultacyjne (Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24)

13.00 – 15.00 spacer studyjny po śródmieściu Świdnika

15.00 – 17.00 warsztaty z interesariuszami (Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24).

Zachęcamy mieszkańców do składania propozycji i dalszego czynnego uczestniczenia w programie rewitalizacji.