12345678

Projekt

Informacje o projekcie

Projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 

Wartość całkowita projektu: 113 744,00 zł

Wartość dofinansowania: 102 369,60 zł

Otrzymane środki umożliwią przygotowanie aktualizację lokalnego programu rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w momencie, gdy Miasto zdecyduje się na złożenie wniosku o fundusze europejskie na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Pieniądze posłużą, np. na:

  • opłacenie ekspertów, którzy pomogą w jego opracowaniu,
  • sporządzenie analiz dotyczących ochrony środowiska i gospodarki,
  • organizację konsultacji społecznych.

Rewitalizacja jest procesem działań podejmowanych w zdegradowanych obszarach miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych.  Rewitalizacja obejmuje nie tylko remont, rewaloryzację lub modernizację obiektów, ale również działania społeczne.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów, wspieranych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast i parkami oraz wyremontowanymi budynkami instytucji kultury.

Dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważna jest pomoc dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie. Aby otrzymać środki unijne na wsparcie tych kryzysowych obszarów, samorządy muszą posiadać lokalne programy rewitalizacji.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Za pomocą formularza kontaktu możesz zgłosić wniosek i uwagi

Logo Fundusze Europejskie
Herb - Świdnik
Flaga Unii Europejskiej