12345678

Trochę historii

Rewitalizacja w Świdniku

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2007-2015 obejmował swoim działaniem obszar wybrany do rewitalizacji, na którym w poprzednich latach zaplanowano i zrealizowano przedsięwzięcia obejmujące adaptację budynku hotelu na mieszkania socjalne, modernizację przestrzeni publicznych (place zabaw, skwery, place), przebudowy ulic wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą, modernizację stadionu i parku miejskiego, adaptację budynku kina na Centrum Kultury, termomodernizację budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej.

Planowany Program rewitalizacji będzie rozwinięciem dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, z tą różnicą, że będą skoncentrowane na obszarze najstarszej części miasta oraz będą zawierały większy udział partnerów społecznych.

Galeria zdjęć

FORMULARZ KONTAKTOWY

Za pomocą formularza kontaktu możesz zgłosić wniosek i uwagi

Logo Fundusze Europejskie
Herb - Świdnik
Flaga Unii Europejskiej